Razpis

Razpis

12. Konjiški maraton, 2024

Poiščite in preverite vse ključne podatke, vezane na letošnji Maraton z dušo.

SKOČI NA:

KRAJ PRIREDITVE

Slovenske Konjice (Mestni trg), Zreče in okolica.

 

DATUM IN ČAS PRIREDITVE

Nedelja, 29. 9. 2024, s startom teka na 10 in 21 km ob 9.30 ter na 5 km ob 9.50.

 

PRIREDITELJ IN IZVAJALEC (ORGANIZATOR)

Športno društvo Konjiški maraton, Športno društvo Teci in Društvo KAŠ, so.p.

 

PRIJAVA

Prijave sprejemamo na spletni strani www.konjiskimaraton.si najkasneje do 8. 9. 2024 oziroma do zasedenosti razpoložljivih mest. Upoštevane bodo le tiste prijavnice, ki bodo izpolnjene preko spletne prijave, prijava pa se šteje kot uspešna šele, ko je tudi plačana.

 

TRASE IN RAZPOLOŽLJIVA MESTA

  • 21 km (polmaraton): 250 tekačev
  • 10 km: 750 tekačev
  • 5 km: 500 tekačev

    Časovna omejitev za 1. krog na 21 km je 70 minut. Vsi tekači, ki prvega kroga trase na 21 km ne bodo pretekli v tem času, bodo usmerjeni v cilj s priznanim rezultatom na 10 km.

PRIJAVNINA

PRIJAVNINA

Posamezniki

Skupinska prijava *

Plačano do 31. 3. 2024

30,00 €

/

plačano od 1. 4. do 9. 6. 2024

35,00 €

33,00 €

plačano od 10. 6. do 1. 9. 2024

38,00 €

36,00 €

plačano od 2. 9. do 8. 9. 2024

42,00 €

/

*Prijavnina za organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih). Deset plačanih prijavnin prinese eno dodatno prijavnino brezplačno.

Cena vključuje: organizirano tekaško prireditev z varovanjem trase, vodo na progi in v cilju, merjenje in objavo rezultatov, medalje za prve tri najboljše v vseh kategorijah in zdravniško oskrbo. Vsi tekači bodo ob startni številki prejeli še čip RFID in sponke za pritrditev startne številke.

Prvih 1.500 tekačev, ki bo poravnalo prijavnino do 1. 9. 2024 oz. do zasedenosti mest, bo prejelo vrhunski športni izdelek JOMA. Prvih 1.000 tekačev, ki bo poravnalo prijavnino, bo prejelo še izvirni darilni paket.

Prav tako bodo vsi tekači prejeli:

  • spominsko medaljo,
  • različne promocijske materiale, ki jih bodo prispevali sponzorji.

Po izvedbi prijave preko spletnega obrazca boste po elektronski pošti prejeli navodila za izvedbo plačila z ustreznim sklicem. Prijavnino poravnate z obrazcem UPN na v elektronskem sporočilu navedeni TRR. Potrdilo o plačilu hranite in ga prinesite s seboj na dan prireditve. Tako se boste izognili nepotrebnim nevšečnostim.

Skupinska prijava bo omogočena od 1. 4. do 1. 9. 2024 oziroma do zasedenosti razpoložljivih mest na www.konjiskimaraton.si. Prijava velja s plačilom prijavnine.

Prijava stopi v veljavo z datumom plačila prijavnine. Odjava in vračilo prijavnine brez zdravniškega potrdila sta mogoča le do 31. 8. 2024. Po tem datumu so odjave mogoče le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Zadnji dan za vložitev zahtevka za vračilo prijavnine z zdravniškim potrdilom je 30. 9. 2024. V obeh primerih se zaračunajo administrativni stroški v višini 10 €.

V primeru odpovedi prireditve določila v zgornjem odstavku ne veljajo. Odjave od dne objave odpovedi niso več mogoče v nobenem primeru. V tem primeru veljajo določila, ki so navedena v poglavju Odpoved oziroma prekinitev prireditve.

Opozorilo: Prijava velja le s plačilom prijavnine. Višina prijavnine se obračunava glede na datum plačila prijavnine, neodvisno od datuma oddaje elektronskega prijavnega obrazca. Zadnji dan za prijavo in plačilo je 8. 9. 2024, oziroma ob zapolnitvi mest! Plačila, ki bodo nakazana po 8. 9. 2024 oz. po objavi, da je prijava zaprta zaradi zasedbe mest, se ne bodo vračala!

 

TEKMOVALNE KATEGORIJE

MOŠKE IN ŽENSKE KATEGORIJE

Leto rojstva    (od−do)

Starost tekača   (od−do)

A

2009–1995

15−29 let

B

1994–1985

30−39 let

C

1984–1975

40−49 let

D

1974–1965

50−59 let

E

1964–

60 let in več

Spodnja starostna omejitev je dopolnjenih 15 let v letu 2024.

 

MERJENJE ČASA

Rezultati bodo izmerjeni z elektronskim sistemom RFID. Meritve bo izvajal Timing Ljubljana. Meri se neto čas.

 

OBJAVA REZULTATOV

Neuradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani. Rok za ugovore je na dan tekmovanja do 12.15  pri glavnem sodniku prireditve. Kavcija, ki se poravna neposredno ob vložitvi ugovora, je 50 €. Kavcija se tekaču povrne le, če se ugotovi, da je bil ugovor upravičen. Končni rezultati bodo objavljeni na spletni strani prireditve. Tisti tekači, ki bodo ob prijavi sporočili številko mobilnega telefona, bodo prejeli še SMS z doseženim rezultatom.

 

TRASA PROGE

Trasa proge je pretežno ravninska. Start in cilj teka bosta na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah. Trasa bo potekala po ulicah Slovenskih Konjic in Zreč z okolico. Na trasi bosta 2 vodni in 2 okrepčevalni postaji.

OPOZORILO: Ob 12:15 se tekma prekine, rezultati se več ne merijo, trasa se sprosti za ves promet, zato se morajo tekači po tej uri držati cestno-prometnih predpisov.

 

PODELITEV NAGRAD

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj v absolutnih kategorijah bosta na prireditvenem odru. Na odru bodo nagrajeni prvi trije najhitrejši v absolutno moški in absolutno ženski kategoriji v polmaratonu, teku na 10 km in teku na 5 km.

Nagrajeni bodo tudi prvi trije po starostnih kategorijah, ki bodo nagrade dvignili (OBVEZNO!) s startno številko na INFO TOČKI od 11.30 do 12.30.

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Tekači tekmujete na lastno odgovornost. Organizatorji tekačem svetujemo predhodni zdravniški pregled, s čimer tekači izključite morebitna tveganja, ki bi lahko nastala z udeležbo na prireditvi. Ob progi in na cilju maratona bo dežurna zdravniška služba.

Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti v primeru poškodb ali drugih posledic za tekače pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc. Organizatorji odsvetujemo vsakršno konzumiranje alkohola ali drugih opojnih substanc pred začetkom teka in med tekom.

Tekači se strinjate, da z udeležbo na tekaški prireditvi prevzamete tipična tveganja, ki izvirajo iz tekaške športne discipline. Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz neresničnih ali zamolčanih podatkov.

Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za škodne dogodke v primerih višje sile. V primeru slabega vremena ste tekači dolžni tek prilagoditi vremenskim razmeram (npr. spolzka proga), da se izognete poškodbam, ki bi lahko nastale (npr. zvini, zlomi).

Tekmovanje bo potekalo v skladu s trenutnimi zdravstvenimi zahtevami in omejitvami na dan tekmovanja. S prijavo tekači potrjujete, da so podatki, ki ste jih zapisali oz. podali pri prijavi, resnični. Izjavljate, da ste zdravi, vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo in zdravniško pregledani, brez znakov okužbe dihal (kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v žrelu, vročina, glavobol) ali driske. Potrjujete, da pristajate na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne boste zahtevali kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Izjavljate, da boste upoštevali vsa navodila in priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom covid-19 in navodila organizatorja.

 

SPLOŠNA DOLOČILA

Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS in po tem razpisu. Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe razpisnih pogojev in programa prireditve. Razpis je objavljen na www.konjiskimaraton.si in na sedežu društva.

Tekači ste dolžni spoštovati navodila in priporočila organizatorjev. V primeru nespoštovanja posredovanih navodil in priporočil organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe in druge posledice, ki bi utegnile nastati tekačem.

Organizatorji tekače pred začetkom prireditve seznanimo o vseh bistvenih elementih izvedbe prireditve, še posebej o varstvenih ukrepih, načinu prijave, tekmovalnih kategorijah in trasah.

Pridržujemo si pravico, da tekača ob neupoštevanju pravil, zapisanih v razpisu in navodilih za tekače, izločimo iz tekmovanja in s prizorišča.

 

ODPOVED OZIROMA PREKINITEV PRIREDITVE

V primeru zaprtja avtoceste ali druge višje sile, na katero organizatorji ne moremo vplivati, se tekma lahko odpove oz. prekine.

V primeru prekinitve tekmovanja bodo razvrstitve tekačev osnovane na podlagi zadnjega elektronsko izmerjenega rezultata posameznega tekača. 

Organizatorji si pridržujemo tudi pravico do odpovedi prireditve, vendar le zaradi višje sile oziroma dogodkov, na katere ne moremo ali nismo mogli vplivati in nam onemogočajo izvedbo prireditve na tak način, da bi lahko zagotovili nemoten potek prireditve oziroma ustrezno stopnjo varnosti za udeležence, ki jo terjajo pravila profesionalne skrbnosti.

Organizatorji si pridržujemo pravico do prestavitve datuma prireditve. Organizatorji se zavezujemo storiti vse, kar je v naši moči, da do odpovedi prireditve ne pride. V primeru, da bi odpoved bila potrebna, se zavezujemo že prijavljene udeležence o tem takoj obvestiti preko kontaktnih podatkov, ki so jih posredovali ob prijavi na spletni strani organizatorja ter, kolikor je mogoče, tudi preko sredstev javnega obveščanja. Vsi tekači so o tem seznanjeni ter se zavedajo in strinjajo, da v primeru odpovedi prireditve odjave od tistega dne ne bodo več mogoče, prav tako ne bodo več mogoči zahtevki za vračila že vplačanih prijavnin. Tekači so tudi seznanjeni in se strinjajo, da bodo v primeru odpovedi prireditve v roku 90 dni od odpovedi prejeli darilni paket in ostale materiale, ki tekaču pripadajo glede na datum plačila prijavnine.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POGOJI SODELOVANJA

Organizatorji zagotavljamo varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni v namene prijave, obveščanja o poteku prijave, pošiljanja informacij in za morebitno sklenitev zavarovanja.  V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi si organizatorji pridržujemo pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo.

Tekači z izvedeno prijavo organizatorjem dovoljujete zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnesete pri prijavi. Navedene osebne podatke, ki ste jih tekači ob prijavi vnesli v ustrezno varovan in zaščiten računalniški sistem ali preko pisne prijave, lahko organizatorji hranimo in obdelujemo neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve tekačev. Tekačem pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006). Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti. S prijavo tekači potrjujete, da so podatki, ki ste jih zapisali oz. podali pri prijavi, resnični. Tekači soglašate, da lahko organizatorji prireditve objavimo vaše podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od nas zahtevali kakršnokoli povračilo. Organizatorji bomo osebne podatke tekačev uporabljali in shranjevali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo tekači dovoljujete, da organizatorji vaše navedene osebne podatke obdelujemo v svojih zbirkah in jih uporabljamo za namene statistične obdelave.

 

INFORMACIJE

Športno društvo Konjiški maraton
Ulica Toneta Melive 8a, 3210 Slovenske Konjice
Spletna stran:            www.konjiskimaraton.si
E-pošta:                      teci@konjiskimaraton.si
Mobitel:                      051 655 900

Posodobljeno: 1. 3. 2024