Razpis

Razpis 8. Konjiški maraton

KRAJ PRIREDITVE

Slovenske Konjice (Mestni trg), Zreče in okolica.

DATUM IN ČAS PRIREDITVE

Nedelja, 27. 9. 2020, s pričetkom:

 • start polmaratona na 21 km in teka na 10 km ob 10.00,
 • start teka na 5 km ob 10.20

PRIREDITELJ IN IZVAJALEC (ORGANIZATOR)

Športno društvo Konjiški maraton.

PRIJAVA

Prijave sprejemamo na spletni strani www.konjiskimaraton.si najkasneje do 18. 9. 2020 oziroma do zasedenosti razpoložljivih mest. Upoštevane bodo le tiste prijavnice, ki bodo izpolnjene preko spletne prijave, prijava pa se šteje kot uspešna šele, ko je tudi plačana.

Prijavo in plačilo prijavnine je mogoče izvesti do vključno 18. 9. 2020. Po tem datumu prijav ne bomo več sprejemali. Število prijav je omejeno.

Prijava je popolna šele, ko je plačana prijavnina.

TRASE

 • 21 km – polmaraton
 • 10 km
 • 5 km

RAZPOLOŽLJIVA MESTA

 • Polmaraton: 300 tekačev
 • 10 km: 800 tekačev
 • 5 km: 400 tekačev

PRIJAVNINA

PRIJAVNINA na 21, 10 ali 5 kmPosameznikiSkupinska prijava *, **
plačano do 31. 3. 202024,00 €/
plačano od 1. 4. do 12. 6. 202027,00 €24,00 €
plačano od 13. 6. do 4. 9. 202030,00 €27,00 €
plačano od 5. 9. do 18. 9. 201934,00 €/

* Prijavnina za organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih)
** Deset plačanih prijavnin prinese eno dodatno prijavnino brezplačno.

Cena vključuje: organizirano tekaško prireditev z varovanjem trase, okrepčilom na progi in cilju, merjenje in objavo rezultatov, medalje za prve tri najboljše v vseh kategorijah in zdravniško oskrbo. Vsi tekači bodo ob startni številki prejeli še čip RFID in sponke za pritrditev startne številke.

Prav tako bodo vsi tekači prejeli:

 • spominsko medaljo,
 • bon za topel obrok,
 • različne promocijske materiale, ki jih bodo prispevali sponzorji.

Vsi tekači, ki se bodo prijavili in prijavnino poravnali do 4. 9. 2020, bodo prejeli tudi vrhunsko tekaško majico JOMA. Prvih 1.000 tekačev, ki bo poravnalo prijavnino, bo ob prevzemu startne številke prejelo še izvirni darilni paket.

Po izvedbi prijave preko spletnega obrazca boste po elektronski pošti prejeli navodila za izvedbo plačila z ustreznim sklicem. Plačilo boste izvedli na TRR s številko
SI56 6100 0000 5449 322.

Skupinska prijava bo omogočena od 1.4. 2020 do 4. 9. 2020  oziroma do zasedenosti razpoložljivih mest na www.konjiskimaraton.si. Prijava velja s plačilom prijavnine.

Prijava stopi v veljavo z datumom plačila prijavnine. Do 4. 9. 2020 sta odjava in vračilo prijavnine mogoča brez predložitve zdravniškega potrdila, vendar se zaračunajo administrativni stroški v višini 5 €. Kasnejša odjava in vračilo prijavnine sta mogoča le ob predložitvi zdravniškega potrdila; v tem primeru se zaračunajo administrativni stroški v višini 10 €. Zadnji dan za predložitev zahtevka za vračilo prijavnine je 29. 09. 2020.

Prijavnino poravnate z obrazcem UPN. Potrdilo o plačilu hranite in ga prinesite s seboj na dan prireditve. Tako se boste izognili nepotrebnim nevšečnostim.

Opozorilo: Prijava velja le s plačilom prijavnine. Višina prijavnine se obračunava glede na datum plačila prijavnine, neodvisno od datuma oddaje elektronskega prijavnega obrazca. Zadnji dan za prijavo in plačilo je petek, 18. 9. 2020, oziroma ob zapolnitvi mest! Plačila, ki bodo nakazana po 18. 9. 2020 oz. po objavi, da je prijava zaprta zaradi zasedbe mest, se ne bodo vračala!

TEKMOVALNE KATEGORIJE

MOŠKE IN ŽENSKE KATEGORIJELeto rojstva    (od−do)Starost tekača   (od−do)
A2005–199115−29 let
B1990–198130−39 let
C1980–197140−49 let
D1970–196150−59 let
E1960-60 let in več

Spodnja starostna omejitev je dopolnjenih 15 let v letu 2020.

MERJENJE ČASA

Rezultati bodo izmerjeni z elektronskim sistemom RFID. Meritve bo izvajal Timing Ljubljana. Meri se neto čas.

OBJAVA REZULTATOV

Neuradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski na INFO točki pred prijavnico. Rok za ugovore je na dan tekmovanja do 13. ure pri glavnem sodniku prireditve. Kavcija, ki se poravna neposredno ob vložitvi ugovora, je 50 €. Kavcija se tekaču povrne le, če se ugotovi, da je bil ugovor upravičen. Končni rezultati bodo objavljeni na spletni strani prireditve. Tisti tekači, ki bodo ob prijavi sporočili številko mobilnega telefona, bodo prejeli še SMS z doseženim rezultatom.

TRASA PROGE

Trasa proge je pretežno ravninska. Start in cilj teka bosta na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah. Trasa bo potekala po ulicah Slovenskih Konjic in Zreč ter okolici. Na trasi bosta 2 vodni in 2 okrepčevalni postaji.

OPOZORILO: Ob 12:45 se tekma prekine, rezultati se več ne merijo, trasa se sprosti za ves promet, zato se morajo tekači po tej uri držati cestno-prometnih predpisov.

PODELITEV NAGRAD

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj v absolutnih kategorijah bosta na prireditvenem odru. Na odru bodo nagrajeni prvi trije najhitrejši v absolutno moški in absolutno ženski kategoriji v polmaratonu, teku na 10 km in teku na 5 km.

Nagrajeni bodo tudi prvi trije po starostnih kategorijah, ki bodo nagrade dvignili (OBVEZNO!) s startno številko na INFO TOČKI pred prijavnico do 13. ure.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Tekači tekmujete na lastno odgovornost in se na maraton prijavljate zdravi in vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo. Organizatorji tekačem svetujemo predhodni zdravniški pregled, s čimer tekači izključite morebitna tveganja, ki bi lahko nastala z udeležbo na prireditvi. Ob progi in na cilju maratona bo dežurna zdravniška služba.

Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti v primeru poškodb ali drugih posledic za tekače pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc. Organizatorji odsvetujemo vsakršno konzumiranje alkohola ali drugih opojnih substanc pred začetkom teka in med tekom.

Tekači se strinjate, da z udeležbo na tekaški prireditvi prevzamete tipična tveganja, ki izvirajo iz tekaške športne discipline. Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz neresničnih ali zamolčanih podatkov.

Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za škodne dogodke v primerih višje sile. V primeru slabega vremena ste tekači dolžni tek prilagoditi vremenskim razmeram (npr. spolzka proga), da se izognete poškodbam, ki bi lahko nastale (npr. zvini, zlomi).

S prijavo tekači potrjujete, da so podatki, ki ste jih zapisali oz. podali pri prijavi, resnični. Izjavljate, da ste zdravi, vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo in zdravniško pregledani. Upoštevali boste vsa navodila organizatorjev in sodelovali na lastno odgovornost. Potrjujete, da pristajate na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne boste zahtevali kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov.

SPLOŠNA DOLOČILA

Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS in po tem razpisu. Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe razpisnih pogojev in programa prireditve. Razpis je objavljen na www.konjiskimaraton.si in na sedežu društva.

Tekači ste dolžni spoštovati navodila in priporočila organizatorjev. V primeru nespoštovanja posredovanih navodil in priporočil organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe in druge posledice, ki bi utegnile nastati tekačem.

Organizatorji tekače pred začetkom prireditve seznanimo o vseh bistvenih elementih izvedbe prireditve, še posebej o varstvenih ukrepih, načinu prijave, tekmovalnih kategorijah in trasah.

ODPOVED PRIREDITVE

V primeru zaprtja avtoceste ali druge višje sile, na katero organizatorji ne moremo vplivati, se tekma lahko odpove oz. prekine.

V primeru prekinitve tekmovanja bodo razvrstitve tekačev osnovane na podlagi zadnjega elektronsko izmerjenega rezultata posameznega tekača. 

V primeru prekinitve ali odpovedi prireditve se organizatorji zavezujemo, da bomo o nastali situaciji tekače obvestili preko elektronskega naslova, ki ste ga posredovali ob prijavi, naznanilo bomo objavili na spletni strani in na Facebook strani prireditve ter, kolikor je le mogoče, preko sredstev javnega obveščanja.

V primeru prekinitve ali odpovedi prireditve na dan prireditve se prijavnine ne vračajo. Vsak prijavljen tekač, ki še ni prevzel materialov, ki mu ob prijavi pripadajo po tem razpisu, pa jih bo prejel v roku 30 dni od odpovedi na naslov, ki ga je navedel ob prijavi.

V primeru odpovedi prireditve v času enega ali več dni pred samo prireditvijo se vrne samo del prijavnine, saj si organizatorji lahko od prijavnine odštejemo nujno potrebne stroške organizacije, ki je bila do dneva odpovedi prireditve že izvedena. Vsak prijavljen tekač bo v roku 30 dni od odpovedi na naslov, ki ga je navedel v prijavi, prejel vse materiale, ki smo jih organizatorji do dneva odjave prireditve že pridobili. Tekači boste hkrati pisno, na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi, pozvani, da lahko v roku 14 dni od odpovedi prireditve zahtevate povrnitev dela prijavnine. Z oddajo prijavnice in plačilom prijavnine tekači izrecno soglašate z zgornjimi pogoji in postopanjem v primeru odpovedi prireditve ter se odpovedujete zahtevi po vračilu celotne prijavnine.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POGOJI SODELOVANJA

Organizatorji zagotavljamo varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni v namene prijave, obveščanja o poteku prijave, pošiljanja informacij in za morebitno sklenitev zavarovanja.  V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi si organizatorji pridržujemo pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo.

Tekači z izvedeno prijavo organizatorjem dovoljujete zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnesete pri prijavi. Navedene osebne podatke, ki ste jih tekači ob prijavi vnesli v ustrezno varovan in zaščiten računalniški sistem ali preko pisne prijave, lahko organizatorji hranimo in obdelujemo neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve tekačev. Tekačem pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006). Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti. S prijavo tekači potrjujete, da so podatki, ki ste jih zapisali oz. podali pri prijavi, resnični. Tekači soglašate, da lahko organizatorji prireditve objavimo vaše podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od vas zahtevali kakršnokoli povračilo. Organizatorji bomo osebne podatke tekačev uporabljali in shranjevali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo tekači dovoljujete, da organizatorji vaše navedene osebne podatke obdelujemo v svojih zbirkah in jih uporabljamo za namene statistične obdelave.

INFORMACIJE

Športno društvo Konjiški maraton
Ulica Toneta Melive 8a, 3210 Slovenske Konjice
Spletna stran:            www.konjiskimaraton.si
E-pošta:                       teci@konjiskimaraton.si
Mobitel:                      051 655 900

Zadnjič posodobljeno: 5. 12. 2019

POSAMIČNA PRIJAVA SKUPINSKA PRIJAVA