Razpis otroški teki

Razpis Teka šolarjev

Slovenske Konjice, 2. 9. 2021

KRAJ PRIREDITVE

Slovenske Konjice (Mestni trg).

DATUM IN ČAS PRIREDITVE

Nedelja, 26. 9. 2021, s pričetkom:

 • Tek šolarjev dečki in deklice I. triada ob 13.00
 • Tek šolarjev dečki in deklice II. triada ob 13.10
 • Tek šolarjev dečki in deklice III. triada ob 13.20

PRIREDITELJ IN IZVAJALEC

Športno društvo Konjiški maraton.

PRIJAVA
Prijava na Tek šolarjev
bo potekala na dan Konjiškega maratona, 26. 9. 2021, od 11.45 do 12.30, v velikem šotoru Hervis (prijavnina 5 €).

PRIJAVNINA NA TEK ŠOLARJEV
Tek šolarjev je namenjen tekmovanju osnovnošolskih otrok. Prijavnina znaša 5 € na osebo za vse tekače.

Plačane prijavnine se ne vračajo! Ob plačilu prijave bo vsak tekmovalec prejel startno številko, ki si jo mora obvezno namestiti na vidno mesto na prsih. Cena prijavnine Teka šolarjev vključuje: organizirano tekaško prireditev z varovanjem trase, startno številko, merjenje in objavo rezultatov za vse tekače, medalje za prve tri najboljše deklice in prve tri najboljše dečke v vseh kategorijah, spominske medalje za vse tekmovalce in zdravniško oskrbo. Vsi tekači bodo ob startni številki prejeli še čip RFID in sponke za pritrditev startne številke.

TEKMOVALNE KATEGORIJE

 • Dečki 1. triada (rojeni med leti 2013 in 2015)
 • Deklice 1. triada (rojene med leti 2013 in 2015)
 • Dečki 2. triada (rojeni med leti 2010 in 2012)
 • Deklice 2. triada (rojene med leti 2010 in 2012)
 • Dečki 3. triada (rojeni med 2007 in 2009)
 • Deklice 3. triada (rojene med leti 2007 in 2009)

MERJENJE ČASA

Rezultati bodo izmerjeni za vse tekače z elektronskim sistemom RFID. Meritve bo izvajal Timing Ljubljana. Meri se neto čas.

OBJAVA REZULTATOV

Neuradni rezultati Teka šolarjev bodo objavljeni na oglasni deski pri Info točki. Rok za ugovore je 15 minut po zaključku vsakega posameznega teka pri glavnem sodniku prireditve. Končni rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.konjiskimaraton.si.

TRASA PROGE

Trasa proge je ravninska. Start in cilj teka bosta na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah, proga pa bo potekala v njegovi neposredni bližini. Skica trase je na voljo na spletni strani www.konjiskimaraton.si.

 • Trasa Teka šolarjev, kategorija dečki in deklice 1. triada in 2. triada, je dolga 600 m.
 • Trasa Teka šolarjev, kategorija dečki in deklice 3. triada, je dolga 1000 m.

Tekmovalci posamezne kategorije startajo skupaj, kar pomeni, da dečki in deklice iz posamezne kategorije tečejo hkrati.

OPOZORILO:

 • Ob 13.10 se Tek šolarjev – kategorija 1. triada zaključi in prekine, rezultati se več ne merijo, trasa pa se sprosti za Tek šolarjev – kategorija 2. triada.
 • Ob 13.20 se Tek šolarjev – kategorija 2. triada zaključi in prekine, rezultati se več ne merijo, trasa pa se sprosti za Tek šolarjev – kategorija 3. triada.
 • Ob 13.30 se Tek šolarjev – kategorija 3. triada zaključi in prekine, rezultati se več ne merijo, tekmovanje se zaključi.

NAGRADE

Medalje se podeljujejo v vseh treh kategorijah. Medalje v posamezni kategoriji prejmejo prvi trije dečki in prve tri deklice. Vsi tekmovalci Teka šolarjev v cilju prejmejo spominsko medaljo.

PODELITEV NAGRAD

Razglasitev rezultatov in podelitev medalj za prve tri uvrščene po kategorijah na Teku šolarjev bosta po prihodu tekmovalcev v cilj, na prireditvenem odru v prireditvenem šotoru ob 14.00.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju maratona bo dežurna zdravniška služba.

SPLOŠNA DOLOČILA

Tekmovanje bo potekalo po internih pravilih in po tem razpisu. Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev in programa prireditve. Razpis je objavljen na www.konjiskimaraton.si  in na sedežu društva.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POGOJI SODELOVANJA

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene prijave in obveščanja o poteku prijave ter pošiljanje informacij. Organizator jamči, da podatki prijavljenih ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi si organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo. Prijavljeni z izvedeno prijavo organizatorju dovoljuje zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri prijavi. Vsi podatki, ki jih prijavljeni navede v prijavi, so namenjeni le prijavi in niso posredovani v druge namene ali tretji osebi. Podatke, ki jih je prijavljeni ob prijavi vnesel v ustrezno varovan in zaščiten računalniški sistem ali preko pisne prijave, trajno hranimo. Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti. S prijavo udeleženec ali njegov zakoniti skrbnik potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi, resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo zahteval kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za namene statistične obdelave. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

INFORMACIJE

Športno društvo Konjiški maraton
Ulica Toneta Melive 8a, 3210 Slovenske Konjice
Spletna stran:    www.konjiskimaraton.si
E-pošta:              teci@konjiskimaraton.si
Telefon:              051 655 900