Razpis otroški teki

Razpis Teka šolarjev in Konjičkovega teka

Slovenske Konjice, avgust 2019

KRAJ PRIREDITVE

Slovenske Konjice (Mestni trg).

DATUM IN ČAS PRIREDITVE

Nedelja, 29. 9. 2019, s pričetkom:

 • Konjičkov tek ob 13.00
 • Tek šolarjev dečki in deklice triada ob 13.15
 • Tek šolarjev dečki in deklice triada ob 13.25
 • Tek šolarjev dečki in deklice triada ob 13.35

PRIREDITELJ IN IZVAJALEC

Športno društvo Konjiški maraton.

PRIJAVA

Prijava na Tek šolarjev bo potekala v Veliki avli Kulturnega doma, na prijavnici, v soboto, 28. 9. 2019, od 16.00 do 18.30 (prijavnina 5 €), in na dan Konjiškega maratona, 29. 9. 2019, od 10.00 do 12.30 (prijavnina 8 €). Število mest je omejeno (125 deklic in 125 dečkov).

Konjičkov tek je brezplačen tek brez prijave. Startne številke otroci prejmejo neposredno pred startom na startnem mestu.

PRIJAVNINA NA TEK ŠOLARJEV

Tek šolarjev je namenjen tekmovanju osnovnošolskih otrok. Prijavnina znaša 5 € na osebo za vse tekače, ki se prijavijo v soboto, 28. 9. 2019, in 8 € na osebo za vse tekače, ki se prijavijo v nedeljo, 29. 9. 2019. 

Plačane prijavnine se ne vračajo! Ob plačilu prijave bo vsak tekmovalec prejel startno številko, ki si jo mora obvezno namestiti na vidno mesto na prsih. Cena prijavnine Teka šolarjev vključuje: organizirano tekaško prireditev z varovanjem trase, okrepčilom na cilju in startno številko, merjenje in objavo rezultatov za vse tekače, medalje za prve tri najboljše deklice in prve tri najboljše dečke v vseh kategorijah, spominske medalje za vse tekmovalce in zdravniško oskrbo. Vsi tekači bodo ob startni številki prejeli še čip RFID in sponke za pritrditev startne številke.

PRIJAVNINA NA KONJIČKOV TEK

Konjičkov tek je brezplačen tek za vse predšolske otroke, ki bodo razdaljo 600 m pretekli v spremstvu staršev ali vzgojiteljev. Prijave in prijavnine ni. Zberemo se ob 12.50 na startu, kjer vam bomo predali startne številke. Vsak otrok bo v cilju prejel priznanje za udeležbo.

TEKMOVALNE KATEGORIJE

 • Konjičkov tek + spremljevalci (odrasla oseba)
 • Dečki 1. triada (rojeni med leti 2011 in 2013)
 • Deklice 1. triada (rojene med leti 2011 in 2013)
 • Dečki 2. triada (rojeni med leti 2008 in 2010)
 • Deklice 2. triada (rojene med leti 2008 in 2010)
 • Dečki 3. triada (rojeni med 2005 in 2007)
 • Deklice 3. triada (rojene med leti 2005 in 2007)

MERJENJE ČASA

Konjičkov tek – Rezultati se ne merijo.

Tek šolarjev − Rezultati bodo izmerjeni za vse tekače z elektronskim sistemom RFID. Meritve bo izvajal Timing Ljubljana. Meri se neto čas.

OBJAVA REZULTATOV

Neuradni rezultati Teka šolarjev bodo objavljeni na oglasni deski pri Info točki. Rok za ugovore je 15 min po zaključku vsakega posameznega teka pri glavnem sodniku prireditve. Končni rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.konjiskimaraton.si.

TRASA PROGE

Trasa proge je ravninska. Start in cilj teka bosta na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah, proga pa bo potekala v njegovi neposredni bližini. Skica trase je na voljo na spletni strani www.konjiskimaraton.si.

 • Trasa Konjičkovega teka (enotna kategorija) je dolga 600 m.
 • Trasa Teka šolarjev, kategorija dečki in deklice 1. triada in 2. triada, je dolga 600 m.
 • Trasa Teka šolarjev, kategorija dečki in deklice 3. triada, je dolga 1000 m.

Tekmovalci posamezne kategorije startajo skupaj, kar pomeni, da dečki in deklice iz posamezne kategorije tečejo hkrati.

OPOZORILO:

 • Ob 13.10 se Konjičkov tek zaključi in prekine. Trasa se sprosti za Tek šolarjev – kategorija 1. triada.
 • Ob 13.20 se Tek šolarjev – kategorija 1. triada zaključi in prekine, rezultati se več ne merijo, trasa pa se sprosti za Tek šolarjev – kategorija 2. triada.
 • Ob 13.30 se Tek šolarjev – kategorija 2. triada zaključi in prekine, rezultati se več ne merijo, trasa pa se sprosti za Tek šolarjev – kategorija 3. triada.
 • Ob 13.40 se Tek šolarjev – kategorija 3. triada zaključi in prekine, rezultati se več ne merijo, tekmovanje se zaključi.

NAGRADE

Medalje se podeljujejo za Tek šolarjev v vseh treh kategorijah. Medalje v posamezni kategoriji prejmejo prvi trije dečki in prve tri deklice. Vsi tekmovalci Teka šolarjev v cilju prejmejo spominsko medaljo. Vsi tekmovalci Konjičkovega teka v cilju prejmejo priznanje.

PODELITEV NAGRAD

Razglasitev rezultatov in podelitev medalj za prve tri uvrščene po kategorijah na Teku šolarjev bosta po prihodu tekmovalcev v cilj, na prireditvenem odru v prireditvenem šotoru ob 14.00.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju maratona bo dežurna zdravniška služba.

SPLOŠNA DOLOČILA

Tekmovanje bo potekalo po internih pravilih in po tem razpisu. Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev in programa prireditve. Razpis je objavljen na www.konjiskimaraton.si  in na sedežu društva.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POGOJI SODELOVANJA

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene prijave in obveščanja o poteku prijave ter pošiljanje informacij. Organizator jamči, da podatki prijavljenih ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi si organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo. Prijavljeni z izvedeno prijavo organizatorju dovoljuje zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri prijavi. Vsi podatki, ki jih prijavljeni navede v prijavi, so namenjeni le prijavi in niso posredovani v druge namene ali tretji osebi. Podatke, ki jih je prijavljeni ob prijavi vnesel v ustrezno varovan in zaščiten računalniški sistem ali preko pisne prijave, trajno hranimo. Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti. S prijavo udeleženec ali njegov zakoniti skrbnik potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi, resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo zahteval kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za namene statistične obdelave. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

INFORMACIJE
Športno društvo Konjiški maraton
Ulica Toneta Melive 8a, 3210 Slovenske Konjice

E-pošta:                       teci@konjiskimaraton.si
Mobitel:                      051 655 900